เครื่องพิมพ์ HANDJET EBS-250

LIGHT AND NO WIRING

Innovative technology and the pioneering imagination of EBS engineers make the HANDJET ® printer a true work titan. A print height of 8 mm (matrix 5 × 5) to 29 mm (matrix 16 × 10) makes it the most versatile portable printer ever made. You can take it everywhere with you.

EASY TO USE

Printer support could not be more convenient. Data is sent to the printer via a Bluetooth ® wireless network . The 2-digit display shows the used print design. The function key allows you to quickly change between available projects. Innovative battery management enables continuous printing of up to 50 hours on a single charge cycle.
Prints quickly, cleanly and legibly – even over the head, all at the touch of a trigger. The intelligent guide roller automatically adapts to your printing method. Easily correcting a printing error when the printer is stopped or undone.

HIGH PERFORMANCE

110 ml of ink is enough to write about 110,000 characters (matrix 7 × 5) or about 18 000 characters (matrix 16 × 10).

I WANT IT NOW!

Printing Applications

พิมพ์บนไม้ด้วยหมึกดำชนิด Ethanol Print on cut wood with black uyniversal ink (Ethanol) พิมพ์บนหนังด้วยหมึกสีฟ้าชนิด MEK Print on leather with blue pigment ink (MEK) พิมพ์ล้อแม็กซ์ด้วยหมึกแห้งเร็ว (Acetone) Print on Aluminium with quick drying ink (Acetone) พิมพ์ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยหมึกสีน้ำตาลสำหรับอาหาร (น้ำ/เอธานอล) Print on food products with Brown food ink (water/ ethanol) พิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูกด้วยหมึกดำ (เอธานอล) Print on cardboard in black universal ink (ethanol) พิมพ์บนเหล็กใบเลื่อยด้วยหมึกสีดำ (เอธานอล) Print on steel tools with balck universal ink (ethanol) พิมพ์ถุงพีอีด้วยหมึกดำแห้งเร็ว (อะซีโตน) Print on PE bags in black quick drying ink (Acetone) พิมพ์บนด้านหลังกระเบื้องปูพื้นด้วยหมึกดำ (เอธานอล) Print on ceramics with black universal ink (ethanol) พิมพ์บนด้านหลังพรมปูพื้นด้วยหมึกดำ (เอธานอล) Print on carpets with black universal ink (ethanol) พิมพ์บนยางด้วยหมึกสีขาวชนิดที่มี pigment (เอธานอล) Print on rubbers with white pigment ink (ethanol) พิมพ์บนฟิล์มแร็พด้วยหมึกสีดำ (เอธานอล) Print on elastic films with black universal ink (ethanol)

Reliable printing.
For most every surface.

Whatever surface needs to be marked or coded, the Handjet EBS-250D will print precisely and
clearly. Concrete, metal, glass, textiles, plastic, cardboard or wood.
You name it…the Handjet EBS-250 can mark it.

เทคโนโลยี (Technology)

Standard Package

Included
– Transport case
– Printer HANDJET EBS-250D
– Spray bottle (empty)
– Power supply 24V/1A
– CD-ROM withuser software and manual
– Industrial Bluetooth® USB-stick

Ink

For every purpose the right ink:

Different surfaces, different areas of operation, different inks: printing on concrete requiers e.g. different ink as foodgrade ink. Dark backgrounds require lighter pigmented inks, particularly smooth surfaces require especially quick-drying, adhesive colour.