เครื่องพิมพ์ Handjet EBS 250

พิมพ์ได้สูงมากสุด 27 ม.ม.

เครื่องพิมพ์ Handjet EBS 260

พิมพ์ได้สูงมากสุด 57 ม.ม.

เครื่องพิมพ์ HANDJET พิมพ์บนวัสดุอะไรได้บ้าง

ระบบดูดฝุ่นในอุตสาหกรรมอาหาร จาก Dustcontrol สวีเดน

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมหนัก จาก Dustcontrol สวีเดน

เครื่องดูดฝุ่นปูน-คอนกรีตงานก่อสร้าง

เครื่องดูดฝุ่นงานเลื่อยและขัดไม้

เครื่องดูดฝุ่นแร่ใยหิน Asbestos

เครื่องดูดฝุ่นงานเจาะคอริ่งคอนกรีต

เครื่องดูดฝุ่นงานขัดพื้นคอนกรีต

เครื่องดูดฝุ่นงานขัดโป๊วสีทำสี

เครื่องแยกกากคอนกรีตสด จาก BIBKO เยอรมัน (Concrete Reclaimer, Concrete Recycling System)