เครื่องพิมพ์แบบพกพา

HANDJET EBS 250

พิมพ์ได้สูงมากสุด 27 ม.ม.

เครื่องพิมพ์แบบพกพา

HANDJET EBS 260

พิมพ์ได้สูงมากสุด 57 ม.ม.

เครื่องพิมพ์ HANDJET พิมพ์บนวัสดุอะไรได้บ้าง