เครื่องพิมพ์แบบพกพา เครื่องยิงวันที่

BENTSAI B1 | B2 | B3

พิมพ์ได้สูงมากสุด 12.7 ม.ม.

เครื่องพิมพ์แบบพกพา

BENTSAI B30 | B35

พิมพ์ได้สูงมากสุด 25.4 ม.ม.

เครื่องพิมพ์แบบพกพา

BENTSAI B80 | B85

พิมพ์ได้สูงมากสุด 100 ม.ม.

เครื่องพิมพ์ BENTSAI พิมพ์บนวัสดุอะไรได้บ้าง