เครื่องพิมพ์แบบพกพา

HANDJET EBS 250

พิมพ์ได้สูงมากสุด 27 ม.ม.

MORE DETAILS

เครื่องพิมพ์แบบพกพา

HANDJET EBS 260

พิมพ์ได้สูงมากสุด 57 ม.ม.

MORE DETAILS

เครื่องพิมพ์ HANDJET พิมพ์บนวัสดุอะไรได้บ้าง

พิมพ์บนพื้นผิวที่ไม่เท่ากันและมีรูพรุน Print on uneven and porous surfaces พิมพ์บนท่อที่มีการเคลือบผิวหรือทำสี Good quality print on pipe with coatings พิมพ์วัตถุที่ยากแก่การเข้าถึงในงานติดตั้งต่างๆ Print on components difficult to access for installation works พิมพ์บนอิฐบล็อค และผลิตภัณฑ์คอนกรีต Print on concrete block and concrete products พิมพ์บนวัสดุที่เป็นโพลีสไตรีนทุกชนิด และฉนวนกันความร้อนต่างๆ Print on all type of Polystyrene and building insulation พิมพ์บนไม้หรือวัสดุที่ทำจากไม้ Clear and clean print on wood products พิมพ์บนผ้าปุยและพรมต่างๆ Print on fluffy fabrics and Carpets พิมพ์บนกล่องกระดาษ - พิมพ์ได้ 5 บรรทัดในครั้งเดียว Print on Carton - up to 5 lines in one time พิมพ์บนวัสดุยืดหยุ่นทั้งเรียบและมีรูพรุนรวมถึงบับเบิ้ลกันกระแทก Print on stretchable material, both smooth and porous, include the bubble wrap